TechAnkara Nedir?

Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Potansiyelinin Tespit Edilmesi, Tanıtılması ve Harekete Geçirilmesi Projesi

Ankara Kalkınma Ajansı'nın ‘Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı 2011' kapsamında desteklediği Proje kapsamında, Ankara'da yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) potansiyelinin tespit edilmesi, harekete geçirilmesi, Ankara'nın teknoloji merkezi imajının tanıtılması, TGB'ler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun arttırılması ve TGB'lerin oluşturacağı kalıcı işbirliğine kurumsal kimlik kazandırılması hedeflenmektedir.
 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) koordinasyonunda yürütülen 12 aylık projenin ortakları; Bilkent Cyberpark, Ankara Üniversitesi Teknokent, Gazi Teknopark, ODTÜ Teknokent, Hacettepe Teknokent ve Ankara Sanayi Odası'dır.
 
Proje, Ankara bölgesinin kalkınmasında önemli rol oynadığı düşünülen TGB'lerin ortak hareket etme istek ve çabalarının bir göstergesi olarak şekillenmiştir. Bilindiği üzere, mevcut TGB'ler halen bünyelerinde barındırdıkları şirketlere sundukları hizmetler aracılığıyla, söz konusu şirketlerin rekabet güçlerinin artırılmasında etkin rol oynamaktadırlar. Ancak, yabancı yatırımcıların bölgeye çekilmesi, bölge firmalarının ulusal ve uluslararası desteklerden daha fazla faydalanmasının sağlanması, girişim sermayesi fonlarının bölgeye çekilmesi, Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarının ürün ve ticari hizmetlere dönüştürülmesi gibi faaliyetlerin daha yaygın ve etkin olabilmesi için TGB'ler arasında işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
 
Projenin çıktıları arasında:

  • Bölgesel kalkınmada işbirliğinin ve bölgesel entelektüel sermayenin önemi konusunda farkındalık yaratılması,
  • Ankara TGB'lerinin mevcut durum ve ihtiyaç analizinin yapılarak bölgeye özel strateji ve eylem planının hazırlanması,
  • Teknoparklar arası kalıcı yönetişim ve işbirliği modelinin belirlenmesi,
  • Ankara'nın teknoloji imajını ve proje ortakları arasındaki işbirliğini arttıracak faaliyetlerin işlerlik kazanması,
  • Ankara'nın teknoloji merkezi olma konusunda marka değerinin arttırılması,
  • Ankara TGB'lerinin tanıtımına yönelik ortak web platformu ve çeşitli görsel tanıtım malzemelerinin hazır hale gelmesi,
  • Proje sonrasında da devam etmesi açısından ortak çalışma grupları metodolojisinin yerleştirilmesi,
  • Ankara'nın bölgesel kalkınması için gerçekleştirilecek ortak teknoloji hareketinin başlatılması yer almaktadır.

 
Projenin amaçlarına ulaşılması ve tespit edilecek eylemlerin hayata geçirilmesi ile birlikte, bölgede yer alan girişimci ve araştırmacıların, daha fazla finansmana erişmeleri, yeni iş olanaklarına kavuşmaları, üniversite sanayi işbirliği alanında daha yüksek başarı ve bölgeye çekilecek yeni yatırımlar sayesinde ileri teknoloji alanlarda istihdam artışının sağlanması beklenmektedir. ​