Neden Ankara?

TEKNOLOJİNİN BAŞKENTİ ANKARA

Sanayinin en belirgin özelliği teknoloji üretebilmektir. Ülkeler teknoloji üretebildiği, bilgiyi ürün tasarlamada kullanabildiği ölçüde ticarette rekabet üstünlüğü ve savunmada caydırıcılığı sağlayabilmektedirler. Bu yüzden teknoloji üretimi ülkelerin gelişimi ile doğru orantılıdır.

Türkiye'de, Ar-ge ve inovasyon bilincinin yaygınlaşmasına en çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçmektedir. Mevcut bilgi ağlarının verimli bir şekilde kullanılmasına ve yaygınlaşmasına ihtiyaç vardır. Ülkemizde bu anlamda bilgi üretimi ve ağının en güçlü olduğu kent Ankara’dır. Ankara, teknoloji geliştirme konusunda liderliği elinde tutmaktadır. Kısaca, Ankara teknolojinin başkentidir.

ANKARA: GELİŞMİŞ TEKNOPARKLARIN BAŞKENTİ

Türkiye'de teknoloji konusunda sahip olunan birikimin yaygınlaşmasında Ankara Teknoloji Bölgeleri yani Teknoparklar önemli rol oynamaktadır. 

Türkiye'de 32'si faal, toplam 45 teknoparktan 6'sının bulunduğu Ankara, teknoloji geliştirme konusunda liderliği elinde tutmaktadır.

Üniversite ve sanayi işbirliğinin kurulmasında çok önemli bir rol oynayan Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri, 4961 sayılı kanunla "Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaşması, aynı veya değişik sektörde faaliyet gösteren yenilikçi işletmelerin bir araya gelmesinin yarattığı sinerji ile ülkemizde Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması hedeflenerek" kurulmuşlardır.

ANKARA: AR-GE VE İNOVASYONUN BAŞKENTİ

Ankara; bilişim, savunma, havacılık ve medikal gibi ekonominin önemli sektörlerini besleyip büyüten Ar-Ge ve inovasyonda lider bir kent haline gelmiştir. Çeşitli veriler, ülkemizdeki bilişim sektörünün en güçlü olduğu kentin, Ankara olduğunu göstermektedir. 

2007-2009 yılları arasında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilen Ulusal Kümelenme Politikasının geliştirilmesi Projesi'nde yapılan analizlerde Ankara'da yazılım kümesi tespit edilmiş ve örnek çalışma olarak yol haritası hazırlanmıştır.(Dış Ticaret Müsteşarlığı, 2009,  Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi, http://www.clusterturkey.com/

Savunma firmalarının % 58'i, sağlık sektörü firmalarının %41'i Ankara'dadır. Savunma sektöründeki Ar-Ge harcamalarının % 71'i Ankara'da gerçekleşmektedir. Teknokentlerdeki savunma firmalarının yaptığı çalışmalar sadece Türkiye'de değil, dünya çapında bilinmekte ve Ankara Savunma Sanayi Kümesi ile ortak birçok faaliyet de yürütülmektedir.

Türkiye'de teknoloji araştırmaları konusunda koordinatör kurum olan Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından açıklanan;, toplam akademik yayın sayısı, TÜBİTAK Ar-Ge desteklerinden yararlanma oranı gibi birçok veriye bakıldığında,  Ankara'nın, Ar-Ge ve inovasyonda da ilk sırada yer aldığı görülmektedir.

ANKARA: YAZILIM VE BİLİŞİMİN ÖNDERİ

Ankara'daki teknoparklarda mevcut firmaların ilk yedi faaliyet alanı ve bu alanlardaki firma sayılarına bakıldığında, yazılım ve bilişim üzerine uzmanlaşan firmaların tüm firmaların yüzde 50'sinden fazlasını oluşturduğu görülmektedir. Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi'nde yapılan analizlere göre Ankara bilişim konusunda ülkemizin en gelişmiş şehridir.

Ankara Kalkınma Ajansı'nın, Türkiye'deki Ar Ge projelerinin teknoloji temelli istatistiklerini baz alarak yaptığı bir araştırmaya (AKA Araştırmalar Serisi-3, Bilişim ve Ankara) göre, Türkiye'de son 5 yılda uygulanan bilişim Ar -Ge projelerinin yaklaşık yüzde 25'i de Ankara'da gerçekleşmiştir. Son beş yılda Ankara'daki gerçekleştirilen 79 projeden 31'inin bilişim alanındadır.

Ankara'daki teknoparklar sırasıyla yazılım bilişimi, savunma, elektronik, telekomünikasyon, tıp, biyo medikal alanlarında faaliyet göstermektedir.

Ar-Ge projelerinin teknoloji temelli istatistiğinde ise;

 • Biyo teknoloji alanında Türkiye genelinde 31 proje üretilirken Ankara'da 9 proje, 
 • Elektrik-Elektromekanik alanda Türkiye geneli 67 proje üretilirken Ankara'da 19 proje,
 • Bilişim'de Türkiye geneli 127 proje üretilirken, Ankara'da 31 proje, 
 • Kimya alanında Türkiye geneli 34 proje üretilirken Ankara'da 7 proje, 
 • Makine alanında Türkiye geneli 165 proje üretilirken Ankara'da 13 proje ve 
 • Malzeme alanında Türkiye geneli 54 proje üretilirken Ankara'da 3 proje üretildiği görülmektedir.

ANKARA: ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE LİDER KENT

Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenen SAN-TEZ projelerinin illere göre dağılımına bakıldığında Ankara 55 projeyle birinci sırada yer almaktadır. Bu durum yine Ankara'daki üniversitelerin sanayi ile işbirliğinin çok güçlü olduğunu göstermektedir.

ANKARA: NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜNÜN BAŞKENTİ

 • 20 üniversite ve yüksek öğretim kurumunda 200 bin öğrenci, 18 bin öğretim elemanı,
 • Güçlü mühendislik ve teknik bölümler,
 • Sanayi ile işbirliği konusunda aktif akademisyenler, 
 • Ar-Ge ve inovasyon alanında güçlü ortak çalışma kültürü (üniversite, kamu, sanayi), 
 • Nüfusunun yaklaşık 'i yüksek okul ve üzeri eğitim seviyesine sahip olan, toplam nüfusuna oranla en çok yükseköğretim nüfusu barındıran il.
 • İyi eğitimli profesyonel sınıf.